Zpět     
 
Primalex PLUS

Ke stažení 

Certifikáty

Bezpečtnostní list

Katalogový list

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie: VNITŘNÍ MALÍŘSKÉ NÁTĚRY

CHARAKTERISTIKA

Otěruvzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí. Propustný pro vodní páry.

POUŽITÍ

Omítky a sádrokartonové desky ve vnitřních prostorech.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ PRIMALEX

Obytné prostory, chodby, garáže, sklady, průmyslové prostory.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Bělost (% BaSO4): min. 82
Objemová hmotnost (kg/l): 1,40
Odolnost proti otěru za sucha (stupně): 0-1
Přídržnost na betonu (MPa): 1,1
Ekvivalentní dif. tloušťka sd (m): 0,01
Obsah těkavých látek (%): max. 50

VYDATNOST
Při dvou nátěrech 6,5 - 9 m2/kg. Vydatnost závisí na typu podkladu.

BALENÍ
Plastové obaly 5,6 kg, 7,5 kg, 15 kg, 40 kg.

APLIKACE
štětka, stříkání, váleček         

APLIKACE AIRLESS
Ředění (% vody): 5-10
Tryska: 517
Tlak (bar): 140-150

 

 Objednávejte   602 314033