Zpět     
Primalex STANDARD

Ke stažení 

Certifikáty

Bezpečtnostní list

Katalogový list

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie: VNITŘNÍ MALÍŘSKÉ NÁTĚRY

CHARAKTERISTIKA

Tradiční nátěr klasického hlinkového typu pro nenáročné aplikace. Propustný pro vodní páry.

POUŽITÍ

Omítky ve vnitřních prostorech.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ PRIMALEX

Chodby, garáže, sklady, průmyslové prostory.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Bělost (% BaSO4): min. 77
Objemová hmotnost (kg/l): 1,44
Odolnost proti otěru za sucha (stupně): 3
Přídržnost na betonu (MPa): 0,32
Ekvivalentní dif. tloušťka sd (m): 0,01
Obsah těkavých látek (%): max. 50

VYDATNOST
Při dvou nátěrech 7 - 9 m2/kg. Vydatnost závisí na typu podkladu.

BALENÍ
Plastové obaly 5,6 kg, 7,5 kg, 15 kg, 40 kg.

APLIKACE
štětka, stříkání, váleček           

 

 Objednávejte   602 314033